Cookie Control
Please note this website wants to store cookies on your computer - by continuing to use this website you agree for this to happen. Dismiss What are cookies?

Ysgol Eifion Wyn

Croeso i Ysgol Eifion Wyn, ble ceisiwn bopeth sydd orau mewn addysg gynradd. Mae awyrgylch, ethos ac ansawdd dysgu yn holl bwysig i ni yn yr ysgol, ac ein nod yw darparu addysg a phrofiadau o’r ansawdd orau mewn awyrgylch hapus, diogel a gofalgar.

Welcome to Ysgol Eifion Wyn, where we strive for the best in primary education.  The atmosphere, ethos and quality of learning is very important to us and our aim is to provide education and opportunities of the highest standard in a happy, safe and caring atmosphere.

All Rights Reserved © 2018 www.SmartSchoolSolutions.co.uk - Staff Login